"СІРІУС". Учнівське самоврядування

СТАТУТ
учнівського самоврядування Ради небайдужих «Сиріус»
Білоцерківської гімназії-початкової школи № 21 м. Білої Церкви


Засідання старостату

Старости 5-9 класів у 2022/2023 н.р.

5-А Ролік Сергій (кл.керівник Олексієнко Т.А.)

5-Б Черепенчук Катерина (кл.керівник Бесараб В.Ю.)

5-В Біліченко Євгеній (кл.керівник Суртмач О. М.)

5-Г Мокрієнко Ярослав ( кл.керівник Мельник Л.М.)

6-А Якименко Максим ( кл.керівник Швець А.В.)

6-Б Пацеля Валерія ( кл.керівник Савченко І.В.)

6-В Омельчук Валерія ( кл.керівник Синчук Н.В.)

7-А Лобода Софія ( кл.керівник Сусол О.М.)

7-Б Свідерська Софія (кл.керівник Корованюк Н.В.)

7-В Данилич Влада (кл.керівник Довгалюк Л.М)

8-А Ларічева Ліза (кл.керівник Балас О.Ю.)

8-Б Смотрицька Валерія (кл.керівник Чутковська Л.М.)

8-В Гончар Костя (кл.керівник Кіпчинська Н.А.)

8-Г Самогородська Софія (кл.керівник Савчук Н.В.)

9-А Оленко Марина (кл.керівник Фокша Н.Г.)

9-Б Сергієнко Софія (кл.керівник Касьяненко Р.П.)

9-В Романчук Вікторія (кл.керівник Жук І.П.)

/Files/images/старостатjpg.jpg


Навчання лідерів

Тема Вид роботи К-сть годин Дата заняття
Розбуди в собі лідера! Вправи, ігри, інформування, тести 1 01.02.2023
Лідер – це ти! Вправи, ігри, тести, міні-лекція 1 18.02.2023
Пізнаю себе та інших Міні-лекція, вправи, ігри. 1 05.03.2023
Ефективне спілкування Міні-лекція, вправи, ігри, інформаційне повідомлення. 1 27.03.2023
Лідер і його команда Вправи, ігри. 1 04.04.2023
Я – Лідер Вправи, міні – лекція ( 10 законів лідера), інформаційне повідомлення. 1 10.05.2023

СИСТЕМА РОБОТИ ПЕДАГОГА – ОРГАНІЗАТОРА В ПІДГОТОВЦІ ТА НАВЧАННІ ЛІДЕРІВ

Головною метою сучасної загальної освіти в Україні є виховання свідомого громадянина, формування життєво компетентної особистості, здатної до життєдіяльності в полікультурному соціумі. Згідно з основними викликами сьогодення, школа ХХІ століття – це передусім відкрита виховна система, спрямована на виховання дитини як суб’єкта особистісного життя й успіху, оволодіння учнем життєвими компетентностями. Школа зобов’язана створити умови для розвитку й самореалізації кожної особистості як громадянина України, формувати покоління конкурентно спроможних і мобільних, здатних навчатися впродовж життя, створювати та розвивати цінності громадського суспільства. Можливість реалізації нових цілей і завдань освіти потребує відповідальної перебудови її змісту, впровадження особистісно орієнтованого навчання й виховання, сучасних педагогічних технологій, використання активних форм і методів у виховному процесі. Вирішення найважливіших питань виховання у Національній доктрині розвитку освіти України ХХІ століття й інших документах про освіту вимагає від педагогів творчого підходу до створення виховного середовища, спрямованого на формування соціально активної особистості, вільного громадянина, морально стійкого, готового брати на себе відповідальність, гнучкого й відкритого до нового.

Лідер – це авторитетна особистість, яка реально відіграє домінантну роль в організації спеціальної діяльності та регулюванні взаємин у групі.

Ми намагаємося формувати громадянську компетентність школярів через розвиток учнівського самоврядування. Школа – маленька держава, законодавчим, виконавчим та судовим органом, якої є парламент. Учнівський парламент покликаний згуртувати школярів спільними ідеями, які спрямовані на виховання активних громадян.

Учнівське самоврядування – це старт для початку професійного зростання, можливість вчитися, бути відповідальним за себе і за інших.

Мета – налаштування учнівської молоді на корисні, добрі справи, виховання в них кращих рис громадянина України, захист їхніх прав, інтересів, розвиток здібностей.

Головне завдання – це формування і розвиток соціально – активної особистості з почуттям національної самосвідомості.

Кiлькiсть переглядiв: 117